Tag Archive for: UV dezinfekcija

Baktericidno varno območje

Ali UV svetloba uničuje mikrobe in viruse?

Dezinfekcija z UV-C svetlobo (ultravijolična svetloba z valovno dolžino med 200 in 280 nanometri) je postala običajna praksa dezinfekcije od sredine 20. stoletja dalje in se je prvič uporabljala v boju proti tuberkolozi .. Po mnenju mnogih…

American Journal of Infection Control

Pandemija koronavirusa SARS-CoV-2 je postala globalno breme za zdravstvo. Ugotovili so občutljivost SARS-CoV-2 na obsevanje z ultravijolično svetlobo. Virus je bil zelo dovzeten za ultravijolično svetlobo. Virusna snov z visoko nalezljivim…

UV sterilizator zraka – prednosti in koristi

V prostorih, kjer se nahaja večje število ljudi je zelo pomembno, da občasno dezinfeciramo zrak in s tem uničimo mikroorganizme, bakterije, viruse,...  Nalezljive bolezni so še posebej pereč problem v zdravstvenih ustanovah, kjer…