Reference

Opremili smo že:

Zdravstveni dom Ljubljana

Center za socialno delo Ljubljana – zavetišče za brezdomce

Center za brezdomce

Podjetje Rešilna d.o.o.

Inštitut Jožef Štefan

Salonit Anhovo d. d.

Flora d. o. o.

Tegometall d. o. o.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo