Reference

Opremili smo že:

Zdravstveni dom Ljubljana

Center za socialno delo Ljubljana – zavetišče za brezdomce

Center za brezdomce

Podjetje Rešilna d.o.o.

Inštitut Jožef Štefan

Salonit Anhovo d. d.

Flora d. o. o.

Tegometall d. o. o.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Apartmaji Liz Marie (Podčetrtek)

Lekarna Podčetrtek d.o.o.

OŠ Stražišče