Nekaj dejstev o COVID-19 in UV svetlobi

Na podlagi trenutnih podatkov o dezinfekciji in empiričnih dokazov Mednarodno združenje za UV svetlobo (IUVA) meni, da lahko tehnologije povezane z UV dezinfekcijo igrajo bistveno vlogo pri zmanjšanju prenosa virusa, ki povzroča COVID-19, SARS-CoV-2. UV je znano razkužilo za zrak, vodo in površine, ki lahko pri pravilni uporabi pomaga zmanjšati tveganje za okužbo v stiku z virusom COVID-19. “IUVA je zbrala vodilne strokovnjake z vsega sveta, da bi razvila smernice o učinkoviti uporabi UV tehnologije kot dezinfekcijskega ukrepa za zmanjšanje prenosa virusa COVID-19. Dr. Ron Hofmann, professor na univerzi v Torontu in predsednik IUVA pravi, da je bila IUVA leta 1999 ustanovljena kot neprofitna organizacija z namenom, da pomaga pri razvoju UV tehnologij v sektorju javnega zdravja in okolja.

 

Opozoriti je treba, da se termini kot so “UVC”, “UV dezinfekcija” in “UV”, ki se uporabljajo v znanstveni, medicinski in tehnični literaturi posebej nanašajo na UVC svetlobno (valovna dolžine svetlobe 200-280nm), ki deluje baktericidno in ni enaka kot UVA in UVB svetloba, ki se uporablja v solarij oziroma je v naravi prisotna v sončnevi svetlobi.

Dejstva o UV svetlobi in COVID-19

 

Ali lahko UVC svetloba pomaga pri preprečevanju prenosa COVID-19?

Na podlagi obstoječih dokazov menimo, da je tako. Nekaj dejstev zakaj:

 

UVC svetloba se že več kot 40 let intenzivno uporablja za razkuževanje pitne vode, odpadne vode, zraka, farmacevtskih izdelkov in površin. Vse do danes znane bakterije in virusi se odzivajo na UV dezinfekcijo. Nekateri organizmi so bolj dovzetni za UVC dezinfekcijo kot drugi, vendar se vsi doslej preizkušeni vzorci pri določenih odmerkih odzovejo.

  • UVC razkuževanje se pogosto uporablja z drugimi tehnologijami v večstranskem pristopu. S tem se zagotovi, da v primeru, da patogen ni “uničen” z eno metodo (recimo filtriranjem ali čiščenjem) ga uniči ali deaktivira druga. V tem primeru UVC svetloba. Na ta način bi lahko UVC svetlobo uporabljali v vseh sistemih dezinfekcije za povečanje zmogljivosti in učinkovitosti procesov ali za okrepitev obstoječih protokolov, kadar so ti zaradi pandemije in s tem višjih zahtev po čiščenju izčrpani.
  • UV-svetloba, natančneje med 200–280 nm valovne dolžine (baktericidno območje) inaktivira („ubije“) vsaj dva druga koronavirusa, ki sta najbližja sorodnika virusa COVID-19: 1) SARS-CoV -1 in 2) MERS-CoV. Pomembno opozorilo je, da je bila ta učinkovitost UVC svetlobe dokazana v nadzorovanih pogojih v laboratoriju. Učinkovitost UV svetlobe je v praksi odvisna predvsem od dejavnikov, kot sta čas izpostavljenosti in sposobnost UV svetlobe, da doseže viruse v vodi, zraku ter na površinah.
  • Okužbe s COVID-19 lahko povzroči stik z onesnaženimi površinami in nato dotikanje obraznih predelov. Zmanjšanje tega tveganja je ključnega pomena, ker lahko virus COVID-19 živi na površinah do 3 dni. Običajno čiščenje in razkuževanje lahko za seboj pusti nekaj ostankov kontaminacije, ki jo lahko odstranimo in uničimo zgolj z UVC svetlobo. Dokazano je, da UVC dosega visoko stopnjo inaktivacije sorodnika virusa COVID-19 (tj. SARS-CoV-1, testiranega z ustreznim odmerkom 254 nm UV svetlobe, medtem ko je suspendiran v tekočini). IUVA meni, da lahko podobne rezultate pričakujemo pri zdravljenju virusa COVID-19 oziroma SARS-CoV-2. Ključno je, da UVC uporabljamo tako, da lahko učinkovito dosežemo morebitne preostale viruse na izpostavljenih površinah.
  • IUVA priznava, da v primerih, ko UVC svetloba ne more doseči določenega patogena, ta patogen ne bo uničen. Vendar na splošno zmanjšanje skupnega števila patogenov zmanjša tveganje za prenos. Skupno patogeno obremenitev lahko znatno zmanjšamo z uporabo UV svetlobe na različne načine. Predvsem velik potencial ima dezinfekcija zraka s pomočjo uporabe UV svetlobe.

 

Ali so UVC naprave za razkuževanje varne?

Kot vsak sistem za razkuževanje je treba tudi UVC naprave uporabljati pravilno, da so varne. Vse proizvajajo različne količine UVC svetlobe v valovnih dolžinah od 200 nm do 280 nm. Ta UVC svetloba je veliko močnejša od običajne sončne svetlobe in lahko povzroči močno reakcijo na kožo, ki je podobna sončnim opeklinam, podobno pa lahko poškoduje mrežnico očesa, če je le ta izpostavljena. Nekatere naprave v svojem ciklu proizvajajo tudi ozon, druge proizvajajo svetlobo in toploto. Zato je treba pri vseh dezinfekcijskih napravah upoštevati splošno varnost ljudi in naprave, predvsem pa navodila za varno upravljanje s takimi napravami.

 

Ali obstajajo standardi učinkovitosti in UVC validacijski protokoli za naprave za UV dezinfekcijo?

Glede na široko paleto UVC naprav, ki se tržijo za razkuževanje zraka, vode in površin ter pomanjkanje enotnih standardov učinkovitosti in zelo različno stopnjo raziskav, razvoja in preverjanja veljavnosti, ki se izvaja na različnih napravah, IUVA poziva vse potrošnike, naj bodo previdni pri izbiri opreme.

 

Za UVC naprave, namenjene inaktivaciji zraka in površin v zdravstveni industriji, člani IUVA sodelujejo z drugimi nacionalnimi organizacijami za standardizacijo v industriji razsvetljave in zdravstva, da bi razvili standarde za testiranje učinkovitosti razkuževanja. Cilj je razviti smernice, ki bodo izvajalcem zdravstvenih storitev po vsem svetu pomagale izbrati najboljše možne tehnologije, ki jih bodo njihove ustanove uporabljale v boju proti več okužbam z virusi in drugimi patogeni organizmi, med drugim tudi virusom kot je COVID-19.

 

Vir: International Ultraviolet Association (IUVA)